Tilaus- ja sopimusehdot

1. Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan palveluntarjoajan, WEBCARE:n (Esmax Ky) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Jäljempänä näissä sopimusehdoissa palveluntarjoajasta käytetään nimitystä Toimittaja ja asiakkaasta Tilaaja.

2. Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Kun Tilaaja on hyväksynyt kirjallisen tarjouksen tai sopimuksen, katsotaan sopimuksen syntyneen. Tilaaja voi hyväksyä sopimuksen tai tarjouksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse Toimittajalle.

3. Kuvamateriaali kotisivuille

Tilaaja toimittaa kuvat, joita haluaa käyttää kotisivuilla. Kuvat on toimitettava ennen kotisivujen suunnittelun aloittamista, jotta Toimittaja voi ne lisätä ulkoasuun ennen kotisivujen toteutusta. Ulkoasusuunnittelun tekemiseksi Toimittaja voi käyttää maksuttoman kuvapankin kuvia, joihin on vapaa käyttöoikeus. Toimittaja rajaa kuvat kotisivujen ulkoasuun sopivaksi ja lisää kuvat tilausvahvistuksen mukaisesti asiakkaan kotisivuille. Poikkeukset: Mahdolliseen kuvagalleriaan tai verkkokaupan tuotteisiin Tilaaja lisää itse kuvat, ellei asiasta ole sovittu muuta.

4. Käyttöoikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet toimitettuihin vedoksiin kotisivujen ulkoasusta ja logosuunnittelusta säilyvät Toimittajalla. Tilaajalla ei ole oikeutta käyttää toimitettuja vedoksia omassa liiketoiminnassaan, julkaista vedoksia tai toimittaa muutoinkaan vedoksia kolmansille osapuolille ilman Toimittajan erillistä suostumusta.

Verkkosivuston omistusoikeus on Toimittajalla kaksi (2) ensimmäistä sopimuskautta (24 kuukautta), jonka jälkeen verkkosivuston omistusoikeus siirtyy automaattisesti Tilaajalla. Omistusoikeuden siirtyminen edellyttää sopimuskausia koskevien maksujen suorittamista ennen omistusoikeuden siirtoa.

5. Palvelukuvaukset

WordPress kotisivut

WordPress kotisivut suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti asiakkaalle. Suunnittelun ja toteutuksen jälkeen kotisivut julkaistaan asiakkaan verkkotunnuksella. Kotisivut toimivat sujuvasti myös mobiililaitteilla. Kotisivuille asennetaan Google Analytics kävijäseuranta, toivotut sosiaalisen median integraatiot, perustason hakukoneoptimointi, lomakkeet, turvallisuuselementit ja muut kotisivujen toimivuuden kannalta tarvittavat ominaisuudet.

Kotisivujen ylläpitopalvelu

Asiakkaan hallintaan tulee webhotelli 2000Mb, jonne kotisivut asennetaan. Webhotelliin sisältyy rajattomasti sähköpostitilejä, varmuuskopiointi, SSL- sertifikaatti, rajoittamaton liikenne ja muita hyödyllisiä ominaisuuksia. Asiakkaan verkkotunnus ohjataan osoittamaan webhotelliin, jonne kotisivut asennetaan. Webhotelli sijaitsee suomalaisella palvelimella, Louhi Net Oy:n laitesalissa. Kotisivujen ylläpitopalvelu sisältää myös sisällönhallintajärjestelmän ja sen lisäosien päivitykset säännöllisesti.

Kotisivujen päivityspalvelu

Kotisivujen päivityspalvelu sisältää kotisivujen sisällön muutostöiden tekemisen asiakkaan kotisivuille. Sisällön muutostöitä ovat kuvien, tekstien, lomakkeiden kenttien ja ulkoisten URL-osoitteiden muutokset. Lisäksi pienet värimuutokset ja osioiden kopiointi ja monistaminen sisältyvät päivityspalveluun. Asiakas toimittaa muutoksiin vaaditun materiaalin, kuten tekstin ja kuvat.

6. Sopimuskausi ja sopimuksen päättäminen

Sopimuskauden kesto on kaksitoista (12) kuukautta kerrallaan. Sopimuskausi alkaa ensimmäisen palveluun kohdistuvan laskun päiväyksestä ja sopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan ennen seuraavan sopimuskauden alkamista. Seuraava sopimuskausi alkaa automaattisesti, jos kumpikaan sopimuksen osapuolista ei päätä sopimusta kirjallisesti ennen uuden sopimuskauden alkua.

7. Sisältövastuu

Tilaaja vastaa lähettämästään materiaalista ja verkkosivujensa sisällöstä kokonaisuudessaan. Tilaaja vastaa sisällön oikeellisuudesta, kuvien käyttöoikeuksista, tekijänoikeuksista ja lainmukaisuudesta. Tilaajalla tulee olla käyttöoikeus käyttämäänsä ja lähettämäänsä aineistoon ja aineiston tulee noudattaa sen hetkistä Suomen lakia.

8 .Laskutuksen alkaminen

Tilaaja aloittaa palvelun laskuttamisen tarjouksessa tai sopimuksessa sovitun kuukausierän mukaisesti, kun Tilaajan tilaamat verkkosivut on toteutettu ja verkkosivut ovat julkaisuvalmiit tai julkaistu Tilaajan verkko-osoitteessa. Julkaisuvalmiilla verkkosivulla tarkoitetaan valmista sivustoa, joka voidaan asentaa toimivana Tilaajan verkko-osoitteeseen riippumatta teksti- tai kuvasisällöstä.

9. Maksuehdot

Kaikissa Toimittajan palveluissa maksuehto on 14 päivää netto. Mikäli Tilaaja jättää kuukausierän suorittamatta maksumuistutuksesta huolimatta, sopimuskauden kaikki jäljellä olevat erät erääntyvät maksettavaksi heti ja toimeksianto siirretään Toimittajan käyttämän perintätoimiston perittäväksi. Tilaaja vastaa kokonaisuudessaan perinnästä aiheutuneista kuluista.

10. Tilaajan vastuut

Tilaaja on vastuussa kaikesta lähettämästään aineistosta. Tilaajan vastuuksi katsotaan myös aineisto, jota Tilaajan pyynnöstä käytetään suunnittelussa.

Tilaajalla on vastuu reagoida Toimittajan sähköpostitse tai muulla kirjallisella tavalla esittämiin pyyntöihin. Pyynnöiksi luetaan vedosten ja ehdotusten hyväksyminen tai kommentoiminen sekä muut suunnittelun ja toteutuksen kannalta tärkeät pyynnöt. Tilaajan tulee reagoida Toimittajan pyyntöihin 14 päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä. Mikäli Tilaajaa ei tavoiteta edellä mainitun ajan kuluessa, on Toimittajalla oikeus laskuttaa siihen asti tekemästään työstä kohtuudella ja Tilaaja menettää oikeuden muutoksiin.

Tilaaja on vastuussa tarjouksessa olevien yhteystietojensa oikeellisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Toimittajalle, mikäli yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia.

Tilaajan katsotaan hyväksyneen logosuunnittelun, jos Tilaaja ottaa logon tai osia siitä käyttöönsä tai ilmoittaa Toimittajalle hyväksyneensä logosuunnittelun.

Tilaajan katsotaan hyväksyneen verkkosivujen toteutuksen, jos Tilaaja ei reklamoi Toimittajalle 14 päivän sisällä verkkosivujen julkaisusta.

Tilaaja on vastuussa kaikesta verkkosivujen ja logon käytöstä omassa toiminnassaan.

11. Toimittajan vastuut

Toimittajan palvelussa voidaan katsoa olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa tarjouksessa tai sopimuksessa sovitusta määritelmästä sisällöltään tai ominaisuuksiltaan ja virhe haittaa olennaisesti palvelun käyttöä.

Tilaaja on velvollinen huomauttamaan virheestä heti sen havaittuaan. Toimittajalla on oikeus ensisijaisesti korjata virhe ja saattaa palvelu tarjouksessa sovitun mukaiseksi.

Toimittajan vastuu rajoittuu enintään palvelun tuottamisesta perittyihin maksuihin viimeisimmän 12 kuukauden sopimuskauden ajalta. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita Tilaajalle voi aiheutua palvelun käytöstä tai toimituksen myöhästymisestä.

Muut ehdot

Toimittajalla on oikeus käyttää toteutettuja töitä ja Tilaajan palautetta referensseinään, ellei Tilaaja sitä erikseen kiellä.

Toimittaja voi varata Tilaajan puolesta Tilaajan toivoman verkkotunnuksen kolmannelta osapuolelta (Louhi Net Oy). Toimittaja ei ole vastuussa verkkotunnuksen uusimisesta ensimmäisen sopimuskauden jälkeen.

Tilaaja vastaa verkkotunnukseen liittyvän käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä.

Mikäli Tilaajalla on kotisivuillaan verkkokauppa tai muuta kaupallista toimintaa, Toimittaja ei vastaa Tilaajan toimintaan liittyvien tuotteiden tai palveluiden vastuista tai kustannuksista.

Tilaaja vastaa hankkimansa kotisivutilan riittävyydestä. Mikäli Tilaajan kotisivutilan kapasiteetti muodostuu riittämättömäksi, Tilaaja on velvollinen hankkimaan lisää kapasiteettia.

Jos Tilaaja ei suorita Toimittajan kuukausimaksuun perustuvia saatavia viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa saatavan eräpäivästä, Toimittajalla on oikeus sulkea Tilaajan verkkosivut ja muut mahdolliset palvelut. Uudelleenavauksesta Toimittajalla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu Tilaajalta ennen palvelun uudelleenavaamista.

Toimittaja ei vastaa huoltotöiden, teknisten ongelmien tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista Webhotellissa. Toimittaja ei myöskään vastaa edellä mainituista asioista johtuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.

Tilaajalle toimitetut salasanat ovat Tilaajan vastuulla. Toimittaja ei vastaa missään tapauksessa Tilaajan salasanojen hakkeroinnista tai muista väärinkäytöksistä. Tilaaja on velvollinen huolehtimaan salasanojen turvallisuudesta ja vaihtamisesta säännöllisesti.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Tilaajan ja Toimittajan välisin neuvotteluin. Ellei neuvottelemalla saada molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua, ratkaistaan kiista Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Ota yhteyttä

Kysy lisää WEBCARE kotisivupalvelusta

WEBCARE Kotisivupalvelut

Lähetä viesti meille!

Lähetä meille viesti, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian.

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme